Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Hur bedöms vi av vårt certifierings-organ?

sgs logo

Skandinavien 2015 2016

Samtliga Lyrecoländer är certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (Miljöledningssystem). Varje land genomgår årligen en revision som utförs av ett globalt, självständigt konsultbolag (SGS), vilka för detta ändamål använder ISO-/internationella kvalitets- och miljöstandarder.
 
Utöver den övergripande värderingen bidrar revisionerna till att synliggöra eventuella möjligheter till förbättring.

Läs mer:
 
 

 
Skandinavien: Roskilde/Fetsund - September 2016
Utdrag ur rapporten av revisorn från SGS: 


"Engagerade medarbetare - medarbetarna är stolta över sitt arbete och har hög medvetenhet gällande mål och processer"

"Strukturerade och systematiska - KPI:er ger en stabil grund för beslutsfattande"

"Grön produktutvärdering - håller hög kvalitet och väl implementerad i organisationen"


Skandinavien: Roskilde/Bankeryd - September 2015
Utdrag ur rapporten av revisorn från SGS:
 
Kundorienterad organisation - medarbetare på alla nivåer i organisationen är medvetna om deras externa och interna kunder"
 
Datadriven organisation - samlar inte endast in statistik utan gör också analyser”
 
Miljökunskap - miljövänliga produkter är mycket välkänt hos alla medarbetare samt att man har god kunskap om miljöaspekterna av ens eget arbete”
 
 
www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice