Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

  Vanliga frågor
och
svar

Hur kommunicerar vi vårt arbete med hållbar utveckling?

pucefaq

Internt: Lyreco World.

Externt: Sustainable Development Report (utkommer årligen och finns tillgänglig på eco.lyreco.se).

Hur följer vi upp våra framsteg ifråga om hållbar utveckling?

pucefaq

Som ett tillägg till de årliga miljömålen, bevakas vår utveckling genom:

- Group Sustainable Development Coordination
- Group Sustainable Development KPI

Vad gör vi i förhållande till nytänkande kring hållbar utveckling?

pucefaq

- All innovation som sker på koncernnivå har ett tydligt fokus på hållbar utveckling
- Ett av de definierade målen med “Group Sustainable Development Coordination” är att främja innovativa initiativ

Vad gör vi för att minska energiförbrukningen som våra leveranser bidrar till?

pucefaq

- Eco-Driving principer är en del av Group Best Practices
- Vid val av fordonsmodell tas energiförbrukning i beaktning
- Studie av elektriska varubilar genomförs i de europeiska huvudstäderna
- Anpassning av vår fordonspark för att minska energiförbrukningen, till exempel ersätter vi 3,5 tons fordon med 7,5 tons fordon, för att leverera voluminösa varor eller stora mängder av papper mer effektivt
- Anpassning av leveransmetoder, till exempel levereras vissa varor med cykel

Hur kan vi hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp?

pucefaq

Det kan göras möjligt tack vare:

- Vår återvinningsprogram (tonerkassetter)
- Vårt utbud av Gröna Produkter

Vilka är våra mest centrala projekt ifråga om hållbar utveckling?

pucefaq

På koncernnivå koordineras:

- Värdering av vårt Carbon Footprint
- Sustainable Development KPI
- Stärka våra sociala revisioner av asiatiska leverantörer
- …och mycket, mycket mer…

Hur säkerställer vi att våra leverantörer följer våra riktlinjer gällande hållbarhet?

pucefaq

- Våra leverantör måste skriva under vår “Lyreco Supplier Code of Ethics”. Den innehåller framförallt tydliga krav på laglig överensstämmelse, mänskliga rättigheter, anställningsvillkor samt hållbarhet
- För direktlevererade Lyrecomärkta produkter genomförs specifika revisioner, på plats, hos de utländska leverantörerna. Revisionerna baseras på standarden SA8000, vilken är en global standard ämnad för socialt ansvar och som bland annat hänvisar till barnarbete, tvångsarbete och ledningssystem för HR-frågor

Vad gör vi för att minska vår miljöpåverkan?

pucefaq

Varje land ser årligen över sina mest signifikanta miljöaspekter (som exempelvis strömförbrukning) i enlighet med standarden ISO 14001.
Varje land har målsättningar och uppföljningsprogram gällande varje betydande miljöaspekt, vars uppfyllande årligen även kontrolleras av en extern part.

www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice