Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Ledningssystem

Hållbar Utveckling är en naturlig fortsättning på vår långsiktiga arbete Kvalitet, Miljö, Hälsa och Säkerhet.

 
 
Kvalitet ISO 9001
 
 
 
 
Miljö
ISO 14001
 
 
 
 
Säkerhet OHSAS18001*
 
 
 
 
2002 - Upprättade ett integrerat system
 
 


I Samtliga länder där Lyreco finns representerat är verkamheterna kvalitets- och miljöledningscertificerade enligt ISO 9001 & ISO 14001.

ISO 9001
: Vår organisation bygger på att göra våra kunder nöjda.

ISO 14001: Vårt miljöledningssystem bygger på att minska vår negativa miljöpåverkan

*Lyreco tillämpar principerna i OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 standarden.


 
 

       LÄS MER I VÅR SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

 
 
Hållbar Utveckling
 
 
 
 
2004
 
 

År 2004 signerade Lyreco FN:s Global Compact initiativ.


Det omfattar följande delar:
- Mänskliga rättigheter
- Arbetsvillkor
- Anti-korruption
- Bevarande av miljön

 
 
2011
 
 

- Analys inför framtida implementering av ISO 26000 (Riktlinjer for Corporate Social Responsibility) 
- Koordinering och målsättnig för Hållbar Utveckling på koncernnivå

 
 
Interna & Externa revisioner
Arbetar med ständiga förbättringar
 
 
www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice