Lyreco
 
GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER LYRECOS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Kontakta oss

Vår Eco Future strategi

 

Vår vision

Att vara referenspunkten för hållbara kontorslösningar.
Det betyder att vi vill att Lyreco ska vara ett företag där man alltid tar hänsyn till hållbarhet, på samtliga nivåer och vid alla beslut.

Våra vägledande principer

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR

Minska vårt ekologiska fotavtryck
Hjälpa våra kunder och leverantörer att göra samma sak

ÅTAGANDE
1. Utveckla och stärka vårt utbud av
miljömässigt fördelaktiga produkter och tjänster
2. Minska utsläpp av växthusgaser från våra aktiviteter
3. Förebygga och hantera vårt avfall

NYCKELTAL
SYFTEN & MÅL 2017

Gröna produkter

25% av försäljningen

 

C02 utsläpp

Reduktion på 20%

 

Avfall

Återvinna 90%

SOCIALT ANSVAR

Stärka vår långsiktiga relationmed våra
intressenter genom fokus på mänskliga relationer och utveckling

ÅTAGANDE
4. Säkerställa en sund och trygg arbetsmiljö
5. Bidra till personlig utveckling för medarbetare
6. Fokus på utveckling av våra främsta talanger
7. Främja utbildning av barn i utvecklingsländer


NYCKELTAL
SYFTEN & MÅL 2017

Arbetsvillkor

90% positiva till sina arbetsvillkor

 

Training level

90% av de anställda anser att de får tillräcklig utbildning

 

LFE insamlingsmål

öka med 10% årligen

 

Förlorade arbetsdagar

Minska med 10%

EKONOMISK SUCCÈ

Skapa långsiktiga kundrelationer
genom att erbjuda praktiska och effektiva lösningar
på utmaningar och mål gällande hållbarhet

ÅTAGANDE
8. Etablera partnerskap inom hållbarhetsfrågor 
9. Genomföra leverantörsbedömningar med fokus på hållbarhet
10. Utveckla hållbara innovationer inom produkter, tjänster
och affärdmodeller

NYCKELTAL
SYFTEN & MÅL 2017

Leverantörernas prestationsnivå

Öka med 10% årligen

 

Kontroll av leverantörerna

100% av fabriker som tillverkar Lyrecomärkta produkter

Vår EcoFuture strategi

Our EcoFuture strategy video link

EcoFuture broschyr

www.lyreco.se GLOBAL DISTRIBUTÖR AV KONTORSPRODUKTER - LYRECO SVERIGE AB - Box 501 - Sjöåkravägen 27 - 564 31 Bankeryd
Om lyreco | Hållbar utveckling | Miljöaspekter | Sociala aspekter | Ekonomiska aspekter
Medlemskap & utmärkelser | Certifieringar | Media | Dokument | Faq
Användarvillkor | Site map | GDPR Privacy Notice